Team Telemark, din bedrifts identitet og bedre resultater

Bedriftsprofilering handler om å fremheve bedriftens verdigrunnlag, ambisjoner og målsettinger i digitale media så vel som i arbeidsmiljøet og i holdningene hos de ansatte. En virksomhets identitet er summen av alle oppfatninger en har om denne, kunder, konkurrenter partnere og media. omverdenen og egne medarbeidere.

Men all merkevarebygging og profilering starter innefra, det hjelper lite med fine annonser og flotte websider om de som ikke jobber i en bedrift bærer frem budskapene. Ansatte som involveres og har eierskap vil oppleve tillit og lojalitet og lettere leve opp til de målsettingene bedriften har satt seg. De vil også bli en del av produktet og vil være en positive ambassadør for bedriften.

Team Telemark er en merkevare fra og for Telemark, og vi ønsker å samarbeide med bedrifter som ser verdien av egen identitet og derigjennom oppnå bedre resultater. Det kan være i form av egne kolleksjoner med bruk av Team Telemarks logo eller det kan være Team Telemark artikler spesiallaget for bedriften. Det kan være som sponsor og som partner. Begge deler gjerne i kombinasjon med et opplegg for senket sykefravær og økt produktivitet.

Kontakt oss gjerne for en resultatorientert prat.